top of page

Waterland?

WATERLAND GAAT MET BURGERS CREATIEF AAN DE SLAG VOOR EEN LAND WAAR HET WATER BRUIST VAN HET LEVEN.

Waterland trekt en ondersteunt acties die op een creatieve en inspirerende manier water opnieuw aantrekkelijk maakt: water als een bron van plezier, water als een bron van biodiversiteit.

Waterland realiseert met burgers, (burger-)organisaties, waterprofessionals en overheden innovatieve waterprojecten. We wisselen kennis en informatie uit over het belang en de werking van gezonde watersystemen om zo iedereen mee te krijgen een nieuwe watercultuur in het verstedelijkte Vlaanderen.

Organisatie?

Waterland is een vereniging van verenigingen.

Waterland fungeert als een open collectief waar iedereen welkom is die een idee heeft om een project uit te werken dat aansluit bij het DNA en de doelstellingen van Waterland . De organisatie wordt gedragen door de leden van de Algemene vergadering, de vrijwilligers in het collectief, de bestuurders en een beperkt team van freelancers.

Waterland wordt gedragen en gepusht door onze enthousiaste vrijwilligers. Dit is het collectief dat Waterland vormgeeft. Deze groep van burgers heeft een hart voor water en is dikwijls dagelijks ook bezig rond water. Ze komen uit studiebureaus, ontwerpbureaus, werken bij waterbeheerders, kenniscentra, middenveldorganisaties en administraties. In maandelijkse vergaderingen en werkgroepen zetten we hun kennis en kunde in om mee initiatieven vorm te geven. Het is deze groep die Waterland een smoel geeft en die inhoudelijke boodschappen koppelt aan ludieke acties.

Heb je zelf ook een idee of sluit je graag een keer aan?

230120_waterland_484.jpg

Waterland als een vereniging van verenigingen 
Foto © Sien Verstraeten

Wim van Gils            
Tim Joye    
Dries Geysels          

Paul SteinBrück

Breekijzer                
Dryade                                
Bond Beter Leefmilieu
Outdoor Swiming Belgium
Scivil
Join for Water

230120_waterland_470.jpg

Waterland is (ook) een collectief van enthousiaste vrijwilligers

Foto © Sien Verstraeten

Zuzanna Rucka            
Katelijne Vanhoutte     
Katrijn Van Den Broeck  
Bart Pannemans     
Bram Vandekerckhove   
Stijn VanHoey    
Céline Callewaert 
Maarten Bral
Lara Ferrante
Henri Lebbe
Els Huigens
Nik Naudts 

Mede-oprichter, werkzaam bij Tractebel
Mede-oprichter, werkzaam Arcadis
Dobberdag-vrouw, werkzaam Aquafin
Doener met visie, werkzaam DOV-VL
Handige Harry, freelancer
Data-wizard, werkzaam Fluves
Kritische luis in de pels, bodemonderzoeker
Daadkrachtige dromer, Landschaap
Grafische heldin, werkzaam Oikos denktank
Zwemmer, werkzaam Vlaanderen breekt uit!
Landschapsarchitecte
Stedenbouwkundig ontwerper, Freelancer

230120_waterland_012.jpg

Bestuur Waterland

Foto © Sien Verstraeten

Hannes Cosyns                        Voorzitter  

Elina Bennetsen                       Penningmeester

Lieven Symons                         Secretaris

bottom of page