top of page

Projecten

DSC00503.jpg

WATERRIJK WATERSCHEI

Samen met Breekijzer en de Universiteit Hasselt overtuigen we de bewoners van de wijk Waterschei in Genk om zoveel mogelijk water uit de riolering en in de bodem of regenwaterput te krijgen. We informeren, sensibiliseren en inspireren burgers om zo samen werk te maken van een aangenamere wijk en een gezonde Stiemerbeek.

2022_Groenspoor-02.png

GROEN SPOOR

Water, biodiversiteit en ontmoeting zijn de drie kernwoorden van het groen spoor. Samen met bewoners maken we een kindvriendelijke route door Sint-Amandsberg. Op vier plaatsen maken we ontmoetingsplekken en krijgen water en biodiversiteit een prominente plek.

Website Roosdaal.jpg

ONTHARD DE KAPELLEWEIDE

Samen met FALLOW realiseren we het onthardingsproject op de kapelleweide in Roosdaal. Waterland staat in voor de waterstrategie en gaat op zoek naar informerende en plezierige waterelementen rond de schoolomgeving.

reservoir.jpg

RESERVOIR

Water en kunst gaan hier hand in hand. We maken een waterecosysteem met onophoudelijke regen in een oude lasfabriek dat het water van de oude dokken filtert. We ondersteunen het artistiek project van RESERVOIR met onze water(kwaliteits)kennis.

283544500_982593872460050_3327461408748548652_n.jpg

DOBBERDAG

Het water is van iedereen! Het water is voor iedereen! We palmen houtdok in voor één dag met een heus gratis festival op het water. De muzikanten, poëten, acteurs,… geven hun act op boodjes. De toeschouwers kunnen met hun kayak van DOKANO van de verschillende acts op het water ontdekken.

Leuven Vaartkom_combined.jpg

LEUVEN VAARTKOM

Samen met een team bestaande uit Tractebel, ADR, Pool is Cool en Onkruid nemen we deel aan een architectuurwedstrijd en verbeelden we wat een ecologische aanpak van open water zwemmen kan betekenen voor de heraanleg van de Leuvense Vaartkom.

vertellende vlotten.jpeg

SPREKENDE LIEVE

Wat als we de Lieve eens deden spreken?  We bouwen een groen eiland met sensoren en installeren in/op/rond het water verbeeldende installaties die de wijkbewoners informeren over de Lieve. Hoe warm is het water? Staat ze droog of staat het water aan de lippen? Hoeveel vissen zwommen er vandaag al voorbij?

 

meten.jpg

ZWEMWATERKWALITEIT

met REAGENT en UGENT volgen we veranderingen van de waterkwaliteit in de Gentse binnenwateren met het oog op de inrichting van zwemzones. Samen met burgers en geïnteresseerden tonen we opportuniteiten.

IN_BWMSTRv2-12.jpg

WEG VAN WATER

In het kader van Bouwmeester Label 018 buigen we ons over het topic van gezonde stedelijke waterlopen. We zien een rivier in een stad niet als een betonnen kuip maar een complex ecologisch geheel en zoeken naar concrete handvaten om haar ruimtelijk potentieel ten volle te benutten.

PXL_20220323_131543864.jpg

ONZICHTBAAR GRONDWATER

Hoeveel water zit er in de bodem onder onze voeten? Via een wijkbudget in Gent brengen we samen met scholen en buurtorganisaties het grondwater in beeld. Peilbuizen met Iflux-meters worden geïnstalleerd.

Big swim.jpg

BIG SWIM

We organiseerden samen met het Gents Milieufront en vele Gentenaars een sprong voor proper water. Met deze zwempartij pleiten we voor meer zwemmogelijkheden in de (Gentse) waterlopen. Door niet alleen in het water te springen maar ook echt te zwemmen tonen we dat er veel potentieel bestaat.

IMG-20180825-WA0005.jpg

DE ZUIVERENDE MUUR

We maken we het afwaswater van de bar in DOK terug proper via onze groene muur in samenwerking met GreenUp. Het grijs water wordt gepompt en gefilterd en tegelijkertijd helpt het aan de verkoeling tijdens een hittegolf.

bottom of page