Projecten

IN_BWMSTRv2-12.jpg

WEG VAN WATER

In het kader van Bouwmeester Label 018 buigen we ons over het topic van gezonde stedelijke waterlopen. We zien een rivier in een stad niet als een betonnen kuip maar een complex ecologisch geheel en zoeken naar concrete handvaten om haar ruimtelijk potentieel ten volle te benutten.

Leuven Vaartkom_combined.jpg

LEUVEN VAARTKOM

Samen met een team bestaande uit Tractebel, ADR, Pool is Cool en Onkruid nemen we deel aan een architectuurwedstrijd en verbeelden we wat een ecologische aanpak van open water zwemmen kan betekenen voor de heraanleg van de Leuvense Vaartkom.

Big swim.jpg

BIG SWIM

We organiseerden samen met het Gents Milieufront en vele Gentenaars een sprong voor proper water. Met deze zwempartij pleiten we voor meer zwemmogelijkheden in de (Gentse) waterlopen. Door niet alleen in het water te springen maar ook echt te zwemmen tonen we dat er veel potentieel bestaat.

meten.jpg

ZWEMWATERKWALITEIT

met REAGENT en UGENT volgen we veranderingen van de waterkwaliteit in de Gentse binnenwateren met het oog op de inrichting van zwemzones. Samen met burgers en geïnteresseerden tonen we opportuniteiten.

IMG-20180825-WA0005.jpg

DE ZUIVERENDE MUUR

We maken we het afwaswater van de bar in DOK terug proper via onze groene muur in samenwerking met GreenUp. Het grijs water wordt gepompt en gefilterd en tegelijkertijd helpt het aan de verkoeling tijdens een hittegolf.

reservoir.jpg

RESERVOIR

Water en kunst gaan hier hand in hand. We maken een waterecosysteem met onophoudelijke regen in een oude lasfabriek dat het water van de oude dokken filtert. We ondersteunen het artistiek project van RESERVOIR met onze water(kwaliteits)kennis.