top of page

#WIJWILLENPROPERWATER

In een baanbrekende burgerwetenschapscampagne, genaamd "Watermonsters", hebben meer dan 500 burgers en organisaties zich verenigd om de waterkwaliteit in Vlaanderen onder de loep te nemen. Voor de eerste keer zijn op meer dan 400 locaties in Vlaanderen E-coli waarden gemeten. De resultaten zijn zorgwekkend: meer dan een derde van de metingen toont aanzienlijk hoge waarden, waarbij meer dan de helft van deze locaties de normen overschrijdt voor zwemmen in open water.

Deze campagne toont een stille groep van geëngageerde mensen die niet altijd luidkeels hun bezorgdheid uiten, maar wel de tijd nemen om belangrijke kwesties zoals waterkwaliteit aan te pakken. "Veel mensen vinden waterkwaliteit wel degelijk belangrijk," zegt Lieven Symons - Coördinator van Waterland. "Het is tijd dat we onze stem laten horen en actie ondernemen om ons water beter te beschermen."

De metingen zijn gericht op E-coli, het is een bacterie die we in het darmstelsel terugvinden en in onze waterlopen terug te vinden zijn als er ongezuiverd rioolwater overloopt in onze grachten, beken, rivieren en kanalen. Tegelijk werpen de metingen een breder licht op de problematiek van verontreiniging in onze waterwegen. Dit omvat niet alleen bacteriën zoals (E-coli), maar ook andere stoffen zullen we vanuit het rioleringssysteem terugvinden in onze waterlopen. Denk hierbij aan medicijnresten, nutriënten, detergenten en zepen, die een ernstige bedreiging vormen voor zowel het milieu als de volksgezondheid.

"Waterlopen zijn een publiek goed," benadrukt Maarten Miloen van Pasar, één van de organisaties die mee de waterkwaliteit meette. "Heel veel mensen doen niet alleen aan recreatie op en in het water, maar ook langs het water. Bij Pasar wandelen en fietsen wekelijks honderden deelnemers langs rivieren, beken, vijvers en maken daar al eens een stop om te picknicken. Dan is proper water ook belangrijk.” 


 

Naamloos-2.png
Watermonsters Logo.png
wijwillenproperwater.tif
Naamloos-2.png

De roep om schoner water wordt steeds luider in Vlaanderen, wat blijkt uit de groeiende steun voor de nieuwe zwem regelgeving en de toenemende vraag naar toegang tot water voor recreatieve doeleinden.

 

"We zien Water als een verlengstuk van publieke ruimte om op en in te vertoeven," merkt Simon Verschelde van #LZSB uit Kortrijk op, "en het is van vitaal belang dat we ervoor zorgen dat deze ruimtes veilig en schoon blijven of worden voor iedereen en dat we onze kinderen dat nu ook al meegeven."

De Watermonsters campagne fungeert als een belangrijke opstap naar een bredere beweging voor schonere wateren in Vlaanderen. "Laat deze burgerwetenschapscampagne een aanzet zijn om meer gegevens te verzamelen," zegt Hannes Cosyns, één van de mede-oprichters van Waterland, organisatie achter de campagne. "We zien dat mensen nieuwsgierig en bezorgd zijn, samen met de overheid en het maatschappelijk middenveld moeten we werken aan een betere waterkwaliteit in Vlaanderen. Het meten van de waterkwaliteit is de eerste stap in een grotere beweging die zegt: wij willen proper water."

De Watermonsters campagne roept op tot actie en verandering, en moedigt burgers, organisaties en de overheid aan om samen te werken aan een duurzame oplossing voor de uitdagingen rond waterverontreiniging in Vlaanderen.

outdoor swimming.png
beweging.png
watercoalitie.png
3pE0NRVs_400x400.jpg
pasar.jpg
Avansa-Kempen-e1615892243327.png
bottom of page