top of page
IN_BWMSTRv2-13breed.jpg

Dit boek geeft u een nieuwe kijk op de stedelijke waterloop. Stedelijke waterlopen hebben een grote aantrekkingskracht. We wonen en wandelen

er graag rond, en vaak worden ze ook druk bevaren. Maar wie weet wat er onder het wateroppervlak leeft? We vergeten soms dat het ook ecosystemen zijn. Nu de

aandacht voor een kwaliteitsvolle en klimaatrobuuste publieke ruimte toeneemt, is er nog meer aandacht voor water in stadsontwikkeling. Overal staan projecten rond groenblauwe netwerken op til. Soms betekent dit ook vergroening van de oevers, maar vaak stopt het ontwerp aan de rand van de waterloop. Wordt de

biodiversiteit in het water over het hoofd gezien?

In dit boek wordt de stedelijke waterloop herdacht

vanuit een verhoogde aandacht voor waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Aan de hand van ontwerpend onderzoek worden de mogelijkheden voor ecologische stedelijke watersystemen en hun meerwaarde voor stadsontwikkeling verbeeld. De focus op de

ecologische kwaliteit en de ecosysteemfuncties brengt

verrassende inzichten. Wie nog niet ‘weg van water’ was, wordt dit zeker wel door dit boek.

Mogelijk gemaakt dankzij

Grafisch ontwerp

superset.png
Logo team vlaams bouwmeester.png
WegvanWater_BoekvoorstellingB.jpg
WegvanWater_Boekvoorstelling3.jpg
WegvanWater_Boekvoorstelling5.jpg
WegvanWater_Boekvoorstelling8.jpg
WegvanWater_Boekvoorstelling_7.jpg
WegvanWater_Boekvoorstelling11.jpg
bottom of page